Tổ Chức

GIỚI THIỆU CHUNG:

Tên đơn vị: Trường THCS Lý Thường Kiệt

Địa chỉ: Phan Đình Giót, Năng Tĩnh, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định

Đơn vị quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Nam Định

Tổng số Cán bộ, viên chức Nhà trường có: 37 người

Hiệu trưởng:  Thày Đỗ Văn Phê

Phó Hiệu trưởng: Cô Phạm Thị Hà

IMG_4149 = cp3